יום ה', טז’ באדר א' תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת אתרי הכיתות מידע להורים יצירת קשר
יועצת גלריה הנהגת הורים מעברים חדר מורים ..

http://www.ptneto.co.il/n/לונדון_בפ_ת_שיעורי_אנגלית_ייחודיים_בדבורה_עומר