יום ש', יב’ בסיון תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת אתרי הכיתות מידע להורים יצירת קשר
יועצת גלריה הנהגת הורים מעברים חדר מורים .
נבחרנו על ידי המחוז להציג את הפדגוגיה החדשה הבאה לידי ביטוי בלמידה משמעותית.מנהלות מכל המחוז הגיעו לצפות בשיעורים הייחודיים במגוון מקצועות הליבה בהלימה לייחודיות הבית ספרית
 
....
....
....
..