יום ה', יח’ באייר תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת אתרי הכיתות מידע להורים יצירת קשר
יועצת גלריה הנהגת הורים מעברים חדר מורים ..
נבחרנו על ידי המחוז להציג את הפדגוגיה החדשה הבאה לידי ביטוי בלמידה משמעותית.מנהלות מכל המחוז הגיעו לצפות בשיעורים הייחודיים במגוון מקצועות הליבה בהלימה לייחודיות הבית ספרית
 
....
....
....
..